top of page

TEACHING

DOCENCIA NA USC. Durante o curso 2023-2024, participarei na docencia das seguintes materias.

Álxebra linear e multilinear (grao en Matemáticas, primeiro cuatrimestre)

Presentación

Programa (previsión)

Materiais clases de teoría. [Se vedes calquera erro ou errata, tanto nas clases de teoría como nos problemas, avisádeme por email, por favor! Agradézovos moito se detectades calquera cousa.]

Tema 1. Polinomios (clase 1 e parte da 2).

Tema 2 (5 clases). Aplicacións multilineais e determinantes.

[Actualizado o 1 de outubro, engadindo detalles a algunha demostración.]

2.1 Aplicacións multilineais (clase 2 e parte da 3).

2.2 Grupo simétrico (clase 3).

2.3 Definición de determinante (clase 4).

2.4 Propiedades dos determinantes (clase 5).

2.5 A regra de Cramer. Sistemas de ecuacións (clase 6).

Tema 3 (9 clases). Estrutura das aplicacións lineais. 

[Versión do 3 de outubro]

Para o polinomio mínimo usei a notación Min(f;X), que é o que ás veces chamamos en clase m_f(X), xa que me parece máis consistente co uso de Char(f;X) para o característico.]

[Comezamos o 26 de setembro e acabaremos o 16 no CLE1 e o 17 no CLE2.]

3.1. Valores propios e vectores propios.

3.2. O polinomio característico. Multiplicidade alxébrica e xeométrica.

3.3. Diagonalización de endomorfismos.

3.4. Polinomio mínimo.

3.5. O teorema de Cayley--Hamilton.

3.6. Forma canónica de Jordan.

Tema 4. Aplicacións bilineais e formas cuadráticas.

[Comezaremos polo 17-18 de outubro. Será o tema máis longo do curso.]

Tema 5. Tensores e álxebra tensorial.

[Comezaremos polo 27-28 de novembro.]

Materiais clases de problemas.

-> Boletín Tema 1.

Solucións.

-> Boletín Tema 2.

Solucións dispoñibles o 3 de outubro.

-> Boletín Tema 3.

Cambiei a orde dos problemas na lista, pero os problemas seguen a ser os mesmos.

-> Boletín Tema 4 [pendente].

-> Boletín Tema 5 [pendente].

Avaliación continua.

-> Primeira entrega [entregar o día do primeiro parcial].

-> Primeiro parcial: 24 de outubro. Entran os tres primeiros temas.

-> Segunda entrega [pendente].

-> Segundo parcial: 5 de decembro. Tema 4.

EXAME FINAL: 9 de xaneiro de 10 a 14.

Matemática discreta (clases de problemas, grao en Intelixencia Artificial, primero cuatrimestre).

Martes, mércores e venres de 12.00 a 14.00.

Materiais

[Aquí]

Xeometría lineal (teoría e problemas, grao en Matemáticas, segundo cuatrimestre).

 

Materiais clases de teoría.

[Aquí]

Materiais clases de problemas.

[Aquí]

 

Códigos e criptografía (grao en Matemáticas, segundo cuatrimestre).

Materiais

[Aquí]

TFGs e TFMs.

Se estades interesados en que vos dirixa un TFG ou un TFM, escribídeme un mail ou vide polo despacho.

No relativo aos TFGs, teño diferentes propostas:

-> TFGs de introdución á teoría de números (problemas relacionados con curvas elípticas, formas modulares, teoría alxébrica de números).

-> TFGs orientados á ensinanza secundaria, especialmente relacionados con temas de Olimpíadas Matemáticas.

-> Se tedes algunha outra proposta, tamén estou aberto a discutila!

Os TFMs que oferto están relacionados coa teoría de números, en concreto coas formas modulares, as representacións de Galois e os aspectos p-ádicos desta teoría (teoría de Iwasawa, por exemplo).

 

 

COURSES TAUGHT AT WARWICK UNIVERSITY

 • Iwasawa theory (Fall 2021). TCC course (16 hours course for graduate students at Warwick, Oxford, Imperial, Bath and Bristol).

TEACHING ACTIVITY DURING MY PHD (At UPC-BarcelonaTECH)

 • Integral Calculus (Fall 2020, problem sessions, 30 hours). 2nd course, Bachelor in Mathematics.

 • Real Analysis (Spring 2020, problem sessions, 30 hours). 2nd course, Bachelor in Mathematics.

 • Differential Calculus (Spring 2020, problem sessions, 30 hours). 1st course, Bachelor in Mathematics.

 • Complex Analysis (Spring 2019, problem sessions, 30 hours). 2nd course, Bachelor in Mathematics.

Between January 2017 and December 2018, I was the responsible of the Problem Workshop from the Faculty of Mathematics, addressed to answer doubts and questions from 1st year students (similar to TA in the anglosaxon system).

I have supervised 3 bachelor thesis at UPC, a 4th year project (Warwick) and one more bachelor thesis in Santiago.

-> Laura Antela (academic year 22-23, co-supervised with Felipe Gago): A xeometría do triángulo nos problemas de olimpíadas.  

-> Lewis Howard (academic year 21-22): Ribet's lemma.

-> Marta Altarriba (Spring 2019): La conjectura de Sato-Tate (On the Sato--Tate conjecture).

-> Andreu Tomas (Spring 2019): Mock modular forms.

-> Carles Checa (Spring 2018): Una aproximació a la teoria de cossos de classe (An approximation to class field theory).

I sometimes collaborate with the training for the Mathematical Olympiad. In the past I wrote some training materials, that you can find here (mainly in Spanish). I hope to post them once I have time to write them in a more suitable way!

Here you have some miscellaneous materials of other courses I have taught in the past:

 • Alguns problemes resolts de Càlcul Integral. Aquí.

 • Alguns problemes resolts de Càlcul Diferencial. Aquí.

 • Classe d'aplicacions del càlcul de primitives (C1V; FME, 3/12). Aquí. Classes de càlcul de primitive (C1V; FME, 23/11 i 30/11). Solucions primitives. Aquí.

 • Class from Maths Foundations: Introduction to arithmetics. Here.

 • In April 2017 I taught the course Basics of statistics at Harbour Space (Barcelona). It was a 60 hours course who tried to give mathematical tools from probability and statistics to economists and businessmen.​ Here you can find the syllabus, some short notes (summaries), the list of problems and assignments (with solutions) as well as the exams and quizzes.

 • I once wrote (in Spanish) some detailed notes about the proof of the inverse function theorem that I explained to students of the first year. Here.

 • I am interested in politics and the analysis of different electoral systems. Here some comments about the last Spanish elections (in Spanish).

bottom of page